Vzorový formulář pro reklamaci

Adresát:
Josef Jirka
Okružní 234
37361 Hrdějovice
 

Reklamuji produkt:
Důvod reklamace (popis závady):
V případě uznání reklamace požaduji vadu odstranit, nebo zaslat nový výrobek, či vrátit kupní cenu.
Reklamaci prosím vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
* Číslo daňového dokladu:
* Datum obdržení:
* Číslo účtu pro případné vrácení kupní ceny:
* Jméno a příjmení spotřebitele:
* Adresa spotřebitele:
* E-mail:
* Telefon:


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)Datum: