Od 17 do 19.7.2024 Máme DOVOLENOU. Objednávky přijaté do 16.7. 11:00hod vyřídíme ještě před dovolenou. Všechny objednávky přijaté po tomto datu budeme postupně vyřizovat po skončení dovolené. 

Vrácení zboží do 14 dnů

Možnost vrácení zboží do 14 dnů se vztahuje na všechny internetové objednávky, tedy i ty s osobním odběrem. Zboží vraťte nepoužívané v původním obalu.

  • Poškozený vs. nepoškozený obal

U některých produktů má obal čistě ochrannou funkci pro přepravu a není tedy součástí prodávaného zboží. Výjimkou jsou dárkově balené produkty, jako je dárkové víno, balíčky s kosmetikou apod. Pokud tedy zboží budete chtít vracet, zbytečně jej nerozbalujte a neničte obal, abychom jej mohli nabídnout jiným zájemcům. Obal dle zákona sice není předmětem koupě, nicméně máme právo požadovat náhradu odpovídající tomu dát produkt do původního stavu.

  • Zboží jsme vyzkoušeli, ale nevyhovuje

Pakliže zjistíte, že např. zakoupené tričko nebo karnevalový kostým nevyhovuje svou velikostí, není problém jej vyměnit za správnou velikost. Při zkoušení proto s produktem zacházejte šetrně, aby nedošlo k jeho poškození či zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale jednoduše řečeno to nesmí být poznat. Pakliže nám vzniknou náklady, abychom zboží dali do původního (prodejního) stavu, jsme oprávněni je účtovat. Zatím jsme takový případ neřešili, neboť naši zákazníci používají zdravý rozum.

  • Kdy běží lhůta 14 dnů?

Od chvíle, kdy převezmete zboží, objednané u Hubaté černošky, běží počínaje následujícím dnem 14denní lhůta, během níž máte nárok nám zboží vrátit bez udání důvodu. Počítají se kalendářní dny, tedy včetně víkendů. Pakliže lhůta o víkendu nebo ve svátek končí, pak je jako poslední možný den pro vrácení brán následující pracovní den.

  • Co přiložit k vrácenému zboží?

Obchodních podmínkách najdete Vzorový formulář pro reklamaci, který pro tento účel můžete využít. Zrovna tak ale stačí přiložit například kopii objednávky nebo dokladu, abychom si snadno identifikovali, že jde o zboží skutečně zakoupené u nás a kdo jej vrací. Nezapomeňte přiložit číslo účtu, kam máme zaslat peníze.

  • Kdy vrátíme peníze?

Peníze za vrácené zboží zašleme co nejdříve, jakmile zboží převezmeme. Nejpozději do 14 dnů od Vašeho odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží na naši adresu jsou ve Vaší režii.

  • Jaké zboží nelze vrátit?

Zákon stanovuje výjimky, kdy spotřebitel nemá nárok na odstoupení od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.